Conference Committees

General Chair

Yukitaka Kato (Director) ZC, Tokyo Tech

Chair

Toru Obara, ZC, Tokyo Tech

Vice Chair

Yoshinao Kobayashi, Takehiko Tsukahara, ZC, Tokyo Tech

Organizing Committee Members

Masayoshi Uno, Fukui Univ. / Tatsuya Suzuki, Nagaoka Univ. Tech / Isamu Sato, Tokyo City Univ. / Noriko Asanuma, Tokai Univ. / Takahiro Akao, NIT, Fukushima College / Yukio Tachibana, JAEA / Hirokazu Ohta, CRIEPI / Kazuhito Asano, Toshiba / Ryusuke Kimura, Hitachi GE / Yuruki Kanzaki, MHI / Kiyoteru Suzuki, MRI / Kenji Takeshita, Toru Obara, Yukitaka Kato, Yoshinao Kobayash, Takehiko Tsukahara, Tokyo Tech

Steering Committee

Toru Obara, Yukitaka Kato, Yoshinao Kobayash, Takehiko Tsukahara, Hiroshi Sagara, Takuya Harada, Hiroshige Kikura, Masatoshi Kondo, Noriyosu Hayashizaki, Yoshihisa Matsumoto, Koichiro Takao, Tokyo Tech

Technical Program Committee

Hiroshi Sagara (Chair), Takuya Harada (Vice Chair), Hiroshige Kikura, Masatoshi Kondo, Tokyo Tech

Editorial Board for Special Issue

Noriyosu Hayashizaki (Editor-in-Chief), Yoshihisa Matsumoto (Deputy Editor), Tokyo Tech

International Scientific Committee Members

Takafumi Anegawa, TEPCO, Japan / Panagiota Angeli, UCL, UK / Vladimir Artisyuk, ROSATOM, Russia / Jacopo Buongiorno, MIT, USA / Sunil S. Chirayath, Texas A&M, USA / Suren Davaa, NUM, Mongolia / Eric S Fraga, UCL, UK / Stephan Gossé, CEA, France / Il Soon Hwang, UNIST, Korea / Yonghee Kim, KAIST, Korea / Georg Müller, KIT, Germany / Xiao Su, U. Illinois-UC, USA / Zaki Su’ud, ITB, Indonesia / Georgy Tikhomirov, MEPhI, Russia / Jasmina Vujic, UC Berkeley, USA / Jie Wu, NUS, Singapore / Yican Wu, CAS, China